Как работи GreaseBOX

Електростатичните утаители са високо ефективен метод за филтриране на въздуха и отделяне на мазнините от него. Те оказват минимално съпротивление на потока на газове през устройството, и по този начин лесно се премахват фините частици прах, мазнини, миризми, влага  и др. от въздушния поток.

Въздухът преминава през устройството първо през метален мрежест филтър за предварителено филтриране, който задържа големите частици прах, мазнини и др. Останалата част от газовия поток, който все още е пълен с мазнини, масла и димни частици, се изтегля в електрическо поле между набор от йонизиращи проводници и еднакво разположени метални пластини.
В това електрическо поле  финните прахови частици мазнини и др. се полепват и отлагат по електростатичните плочи, където се събират и образува слоеве. Тези слоеве мазнини се задържат върху плочите поради електростатичния натиск. Металните филтри и електростатичните клетки могат да се почистят лесно по време на профилактиката на устройството.

Като опция се предлагат също така UV-C лампи и карбонови филтри към всяко устройство, осигуряващи на всеки електростатичен утаител по-голяма степен на пречистване и филтриране без аналог на пазара!