Системи за електростатично пречистване и отделяне на мазнини и миризми от въздуха

решения за пречистване на въздуха

Приложимо при :

кухненска вентилация
за търговски обекти &
пречистващи системи
за промишлена
вентилация

Електростатично пречистване

УНИЩОЖИТЕЛ НА МАЗНИНИ